O sklepie /

WARUNKI DOSTAWY TOWARÓW

1. Zamawiający w procesie zamawiania może wybrać następujące formy dostawy zamówionego towaru:
a) dostawa za pośrednictwem Poczty Polskiej;
b) dostawa za poprzez firmę kurierską DPD

2. Rozpatrzenie złożonego zamówienia polega na:
a) sprawdzeniu przez Adrian Fabryka Rajstop kompletności wysłanych danych,
b) skontaktowaniu się elektronicznie lub telefonicznie z Zamawiającym celem potwierdzenia tych danych oraz ilości, rodzaju i ceny zamawianego towaru.

3. Jeśli informacje złożone przez Zamawiającego zostaną uznane za prawidłowe, jego zamówienie zostanie ostatecznie zaakceptowane, o czym zostanie powiadomiony za pomocą wiadomości e-mail.

4. Po ostatecznym zaakceptowaniu zamówienia nie można go już modyfikować.

5. Ostateczne zaakceptowanie zamówienia oznacza, że do Zamawiającego zostaje wysłany zamówiony towar, zaś - w przypadku płatności kartą lub przelewem elektronicznym - z konta Zamawiającego zostanie pobrana wcześniej zablokowana kwota, na jaką opiewało zamówienie.

6. Firma Adrian Fabryka Rajstop prowadząca Sklep Internetowy www.adrian-rajstopy.pl/sklep zastrzega sobie prawo odrzucenia błędnie lub częściowo wypełnionych formularzy zamówienia (w szczególności błędny adres e-mail, numer telefonu). Zamówienia będą odrzucane również, gdy transakcji nie uda się zautoryzować w systemie płatniczym Zamawiającego kwoty odpowiadającej wartości zamówienia wraz z kosztem przesyłki.

7. W momencie odrzucenia zamówienia nastąpi anulowanie zamówienia, a dane osobowe w nim zawarte zostaną usunięte z bazy danych sklepu.

8. W momencie przekazania przesyłki do rąk kuriera, Zamawiający otrzymuje wiadomość e-mail informującą o tym fakcie.

9. Przewidywany czas dostawy i jej koszt został określony w tabeli kosztów stanowiącej załącznik umowy. Koszty dostaw mogą ulec zmianie wraz ze zmianą cenników operatorów. TABELA KOSZTÓW – Załącznik 1.
a) W celu ułatwienia i usprawnienia procesu kupowania za pośrednictwem witryny sklep.adrian-rajstopy.pl pomiędzy Zamawiającym, a Sklepem Internetowym Adrian Fabryka Rajstop prowadzona jest korespondencja e-mailowa. W jej ramach kupujący będzie otrzymywał na podany przy logowaniu (rejestracji) adres mailowy wiadomości dotyczące zamawianych przez niego produktów. Za wyjątkiem informacji dotyczącej anulowania zamówienia na życzenie klienta lub z powodu braku towaru, wszystkie e-maile zawierają numer zamówienia, listę zamówionych towarów, kwotę i wybrany sposób płatności, oraz sposób dostarczenia, a także dane odbiorcy.
b) Potwierdzenie zamówienia - W momencie całkowitego zaakceptowania zamawianych produktów, oraz sposobu płatności i odbioru, klient otrzymuje informację potwierdzającą złożenie zamówienia. Zawiera ona numer zamówienia, wyszczególnienie wybranych towarów, wybrany sposób zapłaty i doręczenia, z podaniem adresu .
c) Płatność przelewem - W przypadku kiedy klient wybrał płatność przelewem, może otrzymać dwa rodzaje informacji, w zależności od tego czy potwierdzenie przelewu przebiegła pomyślnie, czy nie. W tym drugim przypadku, e-mail zawiera prośbę o ponowienie próby zapłaty.
d) Brak potwierdzenia przelewu - W sytuacji kiedy kolejne próby zapłaty przelewem są nieskuteczne klient otrzymuje stosowną informację o zaistniałym problemie, z prośbą o kontakt z Biurem Obsługi sklepu internetowego Adrian Fabryka Rajstop, i zastrzeżeniem że realizacja zamówionych pozycji została wstrzymana do czasu wyjaśnienia sytuacji.
e) Częściowa kompletacja zamówienia - Może zajść również sytuacja kiedy nie wszystkie zamówione pozycje są osiągalne. W takim przypadku klient otrzymuje wiadomość z informacją o tym jakie pozycje zostały skompletowane i w jego gestii pozostaje decyzja czy anulować całe zamówienie, czy realizować w kształcie w jakim jest w danym momencie możliwe. W zależności od decyzji podjętej przez kupującego zostanie wysłany e-mail potwierdzający całkowite anulowanie zamówienia, bądź potwierdzenie realizacji nie pełnego. W przypadku nie podjęcia przez klienta żadnej decyzji dotyczącej częściowej kompletacji zamówienia w przeciągu 4 dni, zamówienie zostaje automatycznie anulowane, o czym klient zostaje powiadomiony stosowną wiadomością elektroniczną.
f) Kompletacja i wysłanie zamówienia - Po całkowitym skompletowaniu zamówionych pozycji i ich wysłaniu klient otrzymuje wiadomość potwierdzającą ten fakt, oraz jednocześnie informującą po jakim minimalnym czasie przesyłka powinna zostać dostarczona do adresata
g) Anulowanie zamówienia - W przypadku anulowania zamówienia na wyraźne życzenie klienta lub z powodu braku zamawianego towaru w magazynie, kupujący otrzymuje stosowną informację wraz z podaniem przyczyny anulowania.

REKLAMACJE

1. Jeżeli po otrzymaniu towaru Zamawiający znajdzie w nim wady, Zamawiający powinien odesłać wadliwy produkt przesyłką pocztową na adres ul. Aleksandrowska 207/211, 95-100 Zgierz tel. kontaktowy: 42 716 11 74

2. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

3. Do reklamowanego towaru należy dołączyć Wniosek reklamacyjny wraz z dokumentem zakupu towaru. Reklamacja powinna zawierać opis wady towaru oraz dzień powstania wady. Wniosek reklamacyjny stanowi Załącznik 3 do niniejszej umowy.

4. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez sklep przesyłki z reklamowanym produktem.

5. W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (np.: z powodu wyczerpania towaru), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.

 

ZWROTY ZAKUPIONYCH TOWARÓW

1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny", (Dz.U. 2000 Nr 22, poz. 271), Zamawiający może zrezygnować z towaru kupionego w sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.

2. W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy, Zamawiający powinien odesłać towar należycie zapakowany w terminie 14 dni od jego otrzymania wraz z wypełnionym oświadczeniem oraz dołączonym dokumentem sprzedaży. Nie przyjmujemy przesyłek odesłanych do nas za pobraniem. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik 2 do niniejszego Regulaminu

3. Koszty zwrotu towaru są pokrywane przez Zamawiającego.

4. Zwroty dopuszczalne są tylko w przypadku towaru:
• nie używanego (nie noszącego jakichkolwiek śladów używania)
• oryginalnie opakowanego, jeżeli towar występował w opakowaniu
• nie zniszczonego w inny sposób
• nie pozbawionego metek, zarówno wewnętrznych , jak i dołączonych do produktu
• kompletnego tj zawierającego wszystkie elementy w tym zapasowe guziki, zamki etc o ile takie zostały do produktu dołączone

5. Jeśli wszystkie ww. warunki zwrotu towaru zostaną spełnione, zwrot pieniędzy w wysokości ceny odesłanego towaru (zwrotowi nie podlegają koszty dostawy), nastąpi niezwłocznie, poprzez uznanie rachunku karty płatniczej lub w przypadku przelewu elektronicznego rachunku bankowego, użytej we wcześniejszej transakcji zakupu tego towaru, lub poprzez wykonanie przelewu przez Adrian Fabryka Rajstop na wskazane przez Zamawiającego konto, jeśli wcześniejsza zapłata za towar nastąpiła gotówkowo za pobraniem.

 

Tabela kosztów

Forma wysyłki

Przelew (zł brutto)

Przewidywany czas dostawy wysyłki*

Poczta Polska Ekonomiczna

7 - każda następna sztuka +0.50 zł

3-4 dni

Poczta Polska Priorytet

8 - każda następna sztuka +0.50 zł

1-2 dni

DPD

15,00 zł

1-2 dni

 

Formularz zwrotu


Formularz reklamacyjny

 

 

 design by VENTI Copyright © 2010 ADRIAN Fabryka Rajstop
Polityka cookie